Tài trợ bởi vatgia.com DDRAM III 4Gb Bus 1066/1333/1600

DDRAM III 4Gb Bus 1066/1333/1600

So sánh với sản phẩm tương tự

Thông số kỹ thuật

Mô tả chi tiết

Thong ke