RAM Laptop 8GB DDR3/DDR3L BUS 1333/1600 Mhz

Thông số kỹ thuật

Mô tả chi tiết

Thong ke