Tài trợ bởi vatgia.com DDRAM III 8Gb Bus 1333/1600

DDRAM III 8Gb Bus 1333/1600

Thông số kỹ thuật

Mô tả chi tiết

Thong ke